Brief Marijn Poels

Home / 2009 / Brief Marijn Poels

In 1998 ging Jan en Gerry Aarts voor het eerst naar Roemenie met een hulptransport. Het was een hele ervaring direct na de het communisme. Thuis gekomen werd de stichting Hulp door Genade opgericht door enkele vrijwillers en sindsdien werd er regelmatig met een transport goederen naar Roemenie
gereden. Verschillende scholen werden opgeknapt , huisjes voor de plaatselijke bevolking gerenoveerd en
bejaardentehuizen voorzien van bedden en medisch materiaal.
Sinds 5 jaar zijn ze werkzaam in de plaats Cugir. Het is een dorp aan de voet van de Karpaten. In de tijd van Ceasescu was dit een bloeiende industriestad, maar nu een vervallen stad waarvan meer dan 80% van de bevolking werkeloos is. De mensen krijgen 1 jaar een uitkering van nog geen 100 euro en daarna een kleine sociale uitkering. De reden dat vele gezinnen niet verzekerd tegen ziektekosten en medische
begeleiding.
De armste families wonen in krotten zonder stromend water , gas of electriciteit.
De plaats is zeer kinderrijk en zowel de gemeente als de staat hebben weinig mogelijkheden om voor de kinderen iets te doen.

De Stichting is onder leiding van Jan Aarts gestart met bet bouwen van een jeugdhuis waar de kinderen overdag maar vooral na de school opgevangen kunnen worden.
Hij is er gemiddeld een keer per maand aanwezig om alles te controleren en in goede banen te leiden. Tevens wordt er dan gekeken wat de armste mensen nodig hadden en probeert de stichting in samenwerking met een plaatselijke pastor Ghitza Cioran de mensen te helpen Hij en zijn vrouw hebben ook de dagelijkse leiding in het jeugdhuis. De prioriteit op het moment is de keuken. Alles moet naar EU regels gemaakt worden, wat voor daar erg moeilijk en kostbaar is. Als deze volledig klaar is mogen we maaltijden
verstrekken aan de kinderen. Dit wordt nu een keer maand oogluikend toegestaan door de overheid.
Op kort termijn wordt gestart met naschoolse studiebegeleiding. Voor de toekomst van de jeugd is het ook
belangrijk om andere cursussen te geven o.a. engels, duits en creatieve vakken. Hierdoor kunnen ook zij op de arbeidsmarkt aansluiting vinden. Sport faciliteiten is ook een wens.
Voor dit alles moet begeleiding komen en daar zijn nu nog niet de financiële middelen voor.
Het grootste gedeelte van de middelen komt bij elkaar door de wielerevenementen die Jan met
vrijwilligers van de Stichting elk jaar organiseert in Valkenburg. Iedereen zet zich belangeloos in hiervoor, zonder hun was het ook niet mogelijk.
De maandelijks bezoeken van het Stichtingsbestuur worden uit eigen zak betaald en gaan niet
van de opbrengsten en donaties af, zodat iedere euro bij de kinderen in Cugir terecht komt.
Nieuwsbrieven worden regelmatig uitgegeven, om alle donateurs en geïnteresseerden op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen.