Nieuws 2008

Home / 2008 / Nieuws 2008

Door uw hulp hebben we twee transporten kunnen realiseren met kleding en diverse andere hulpgoederen.
De 10 uur van Valkenburg op 21 en 22 juni 2008 was weer succesvol.
De opbrengst circa € 9.000,00 komt weer volledig ten goede van het jeugdhuis. Bekijk ook de website www.10uurvanvalkenburg.nl Door uw hulp en met de opbrengst van de 10 uur hebben we het jeugdhuis, op de zolderverdieping, kunnen voorzien van een aantal mooie slaapvertrekken, 3 badkamers en toiletten.
Dit voor tijdelijke opvang voor mensen die in nood geraken, kindervakantie-projecten en ook voor mensen die van ver komen en actief zijn in het begeleiden van activiteiten.